Zakład projektowania i kierowania budową Jacek Antecki

Wykonujemy adaptacje typowych (gotowych) projektów domów oraz pomagamy Państwu uściślić i wybrać wariant budynku odpowiedni dla siebie.

Dostosowujemy projekt gotowy do obowiąujących przepisów prawa budowlanego, wykonujemy projekt zagospodarowania terenu, oraz w zależności od potrzeb projekty przyłączy do:
Najedź wskaźnikiem na obrazek
zewnętrznej sieci wodociągowej lub lokalnego ujęcia wody
zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej
kanalizacji sanitarnej do szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości
kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków,
zewnętrznej sieci gazowej,
podziemnego lub nadziemnego zbiornika gazu,
do sieci elektroenergetycznej,
zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej lub do studni chłonnych