Zakład projektowania i kierowania budową Jacek Antecki

Przeprowadzamy inwentaryzacje niezbędne do wykonania rozbudowy lub przebudowy budynku. Do przyszłych celów projektowych sporządzamy nową dokumentację projektową w oparciu o uzyskany obmiar budynku.