Zakład projektowania i kierowania budową Jacek Antecki

Wybierając inwestora zastępczego Inwestor zdejmuje z siebie obciążenie prowadzenia i koordynowania prac oraz odbioru robót.

Doświadczony inwestor zastępczy nie tylko dopilnuje prawidłowości wykonanych robót ale również przyczyni się do obniżenia kosztów realizacji inwestycji.